محصولات

شبکه (Network)

شبکه

 • تجهیزات دیتا سنتر
 • تجهیزات پسیو

ذخیره ساز ها (Storage)

ذخیره سازهای هیتاچی (Hitachi Stoarge)

 • Hitachi VSP G5500
 • Hitachi VSP G1500
 • Hitachi VSP
 • Hitachi USP-V

ذخیره سازهای اچ پی (HP Storage)

 • HP 3Par
 • HP P6500
 • HP EVA 8400

ذخیره سازهای ای ام سی (EMC Storage)

EMC VNX

سرور (Server)

HP Server

HP Server G10 Series

 • HP Server DL380 G10
 • HP Server DL580 G10

HP Server G9 Series

 • HP Server DL380 G9
 • HP Server DL360 G9
 • HP Server DL580 G9

HP Server G8 Series

 • HP Server DL380 G8
 • HP Server DL360 G8
 • HP Server DL580 G8

HP Server G7 Series

 • HP Server DL380 G7
 • HP Server DL360 G7
 • HP Server DL580 G7

Dell Server

IBM Server

قطعات جانبی سرور

سیسکو (Cisco)

Cisco Switch

 • Layer 3 Switch (3750 Series)
 • Layer 2 Switch (2960 Series)

مین فریم (Mainframe)

مین فریم

 • IBM Z15
 • IBM Z14
 • IBM Z13
 • IBM Z12
 • IBM Z10