لابراتوار

  • یک دستگاه IBM Mainframe Z10 E12
  • دو دستگاه IBM Tape Drive مدل 3950
  • دو دستگاه ذخیره ساز Hitachi USP-V
  • دو دستگاه ذخیره ساز Hitachi VSP
  • دو دستگاه ذخیره ساز HP EVA 8400
  • یک دستگاه ذخیره ساز HP EVA 440
 • 60 دستگاه سرور IBM